Симтомы простуда или вирус

Как убрать шишки на руках и ногах от мочевой кислоты


Читать дальше

Бывает при геморррое температура

Обсуждения платных операций по варикозу на шафиева 2


Читать дальше

Санатории нарочанские лечение печени

Когда давление низкий болить голова


Читать дальше

Кролик переболел максимотозом у него выробатывается имунитет

Как лечить последствия угнетения цнс при алкогольной зависимости


Читать дальше

Скачать реферат на тему винекнення запорозької січі


В історії українського народу мали місце три революції, в кожній з них вирували і людські цінності козаків. Історичний образ козака став складовою Великого герба України. В процесі пізнання історичного розвитку українського державотворення важливо визначити місце Січі в політичній структурі Речі Посполитої, а згодом Гетьманщини та царської Росії. Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі посполитої для захисту південних кордонів З другої половини XV ст.

Це була територія на півдні від Білої Церкви, землі, не закріплені за власниками. На думку Д. Яворницького. першопричиною відродження тут козацтва були "ухідництво" та "добичництво".

Вже в другій половині XV — на початку XVI ст. Починаючи з другої половини XVI ст., у безкраї простори Дикого Поля ринув потік селян-втікачів з Галичини, Волині, Полісся, Поділля. Втечі стали основною формою соціального протесту селян проти сваволі панів. Внаслідок втеч селян і міської бідноти в степах південної Київщини та Брацлавщини зростала чисельність вільного населення — козаків, було засновано ряд козацьких слобід і хуторів.

Козаки розорювали "пустопорожні" землі, займалися мисливством, рибальством, бджільництвом. Згодом козаки самі почали здійснювати походи на кримських татар. В кінці XV ст. українські козаки вчинили ряд походів проти татар, завдавши їм поразки біля гирла Дніпра. Кримське ханство змушено було побудувати фортеці на Дніпрі та Перекопі. Однак козаки нападали навіть на турецькі фортеці. В 1521 році вони здійснили похід у Молдавію, в 1523 році ходили у Крим та спалили Очаків, в 1545 році знову напали на Очаків і здобули його. Історія та основні етапи становлення та розвитку Запорізької Січі, її військове призначення та структура, місце в історії України XVI–XVIII ст. Рекомендуем!

Як підкреслював відомий вчений В. В добу палеоліту виник рід як форма колективного співжиття людей , сформувались основи релігійних вірувань, первісного мистецтва тощо.В добу палеоліту виник рід як форма колективного співжиття людей , сформувались основи релігійних вірувань, первісного мистецтва тощо. Важливу роль тут відігравало фізичне виховання. Важливу роль тут відігравало фізичне виховання. Як засвідчують дослідники, виховання у первісному суспільстві було переважно фізичним.Славинецький розглядав фізичні вправи та ігри як засоби виховання і зміцнення здоров'я.

Основні засоби для існування давали тодішній людині полювання, збиральництво, рибальство.Тому військово-фізична досконалість кожного окремого воїна відігравала надзвичайну роль. В умовах теплого, вологого клімату полювання та збиральництво відігравали майже однакову роль, а в часи періодичного наступу льодовиків зростала роль полювання на великих тварин.Переважна більшість населення, особливо в сільській місцевості, практично була позбавлена можливості брати участь у будь-яких формах фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. І ось наприкінці палеоліту винайдено лук і стріли, що якісно змінило способи ведення полювання, а значить, і підготовку до нього. Людина змогла вражати тварину на відстані, оберігаючи себе від зайвої небезпеки.Тому фізичне виховання посідало чільне місце у військово-прикладній підготовці. Застосування допоміжних засобів для полювання вимагало нових навичок, координованих рухів, відповідного розвитку сили, витривалості, спритності. Ефективне володіння списом, сокирою та ін. в екстремальних умовах полювання вимагало цілеспрямованої підготовки людей до такої специфічної діяльності.Переважну більшість запорізького воїнства складали прості українські селяни, що не мали військового досвіду.Фізична культура, крім інших соціальних функцій, перш за все служила військово-фізичній підготовці населення. В заплавах, лісах , горах водились хижаки ведмеді, вовки , успішність боротьби з ними залежала від адекватних спільних дій людей та рівня фізичної підготовки.

Важливою для фізичного виховання стала поява тоді таких засобів пересування, як волокуші, санчата, лижі та ін.Відомо, що серед громадських утворень існували «лісові школи», які діяли в межах чоловічих військових союзів.Безперервні війни з сусідами та внутрішні конфлікти ставили русичів в умови постійної боротьби за існування. в цю епоху вдосконалюються засоби полювання, визначилась диференціація лука і стріл стосовно видів дичини. З'явились кам’яні сокири, довбані човни, що потім стали в Україні звичним явищем, та інші знаряддя. В часи Великої грецької колонізації узбережжя смуг Причорномор’я, що почалась у VIII ст. до н.е., поширювалися давньогрецькі спортивні традиції. Еллінські поліси, починаючи з VII ст.

до н.е. до н.е. Куц, Н. – 284 с. Цьось. – 192 с. – 237 с. – 112 с. – 399 с. – 288 с. в., 1997. – 160 с. – 376 с. Шанин. – СПб. – 192 с. виникають на території сучасної України. Найбільшими з них були Ольвія, Херсонес, Тіра, а також міста Боспорського царства.

Особливо важливим було військово-фізичне виховання, враховуючи, що у містах не було постійного війська, а в разі потреби послуговувалось народне ополчення.Переклади творів античних і середньовічних авторів та оригінальні давньоруські повідомлення свідчать про обізнаність наших предків в Олімпійських іграх.Значну роль у ньому процесі відігравали віковічні традиції, серед яких слід відмітити звичаї відповідальності батьків за виховання дітей, особливо юнаків.Значну роль у ньому процесі відігравали віковічні традиції, серед яких слід відмітити звичаї відповідальності батьків за виховання дітей, особливо юнаків. Фізичне виховання здійснювалось у спеціальних закладах – гімнасіях.Йому належить значне місце серед передових діячів тогочасної освіти. Вони існували у всіх тогочасних містах. Велике значення приділялось вихованню патріотичних почуттів і поваги до традицій предків.Таким чином, до військового життя хоч постійної армії ще не існувало готували з дитинства.До психологічних заборон належать ті, які оберігають вагітну жінку від стресових ситуацій.