При астигматизме используют только цилиндровые очки

Я на 30 неделе на узи показало что у одного ребенка боковой желудок 9 4 мм опасно ли это


Читать дальше

Твір кобзаря є адамцевича запорізький марш рітмічний рисунок твору


Світлій пам'яті моїх батьків о. Майстермузика увесь в пошуках. — сказав всмiхаючись господар. Осадька, дуетiв i трiо в складi В.Мов заворожений стояв Михайло! Михаїла та Наталії присвячую ВIД АВТОРА ДЕ ВОНИ, КОБЗАРI?Сiнгалевича увiйшли в золотий фонд бандуриставiртуоза З.Мiж iншим розповiв про кобзаря 80 х рокiв Федора Холодного.Було багато гостей, делегацій капел бандуристів Львова.Кость був п'ятою дитиною і дитинство його було нелегким.По закінченні війни у 1946 році Марґарита повернулась у с.Русенко 22 сiчня 1989 року в Запорiжжi, перебуваючи у доньки.Прийшла черга виступати i кобзарю Iгорю Карповичу Рачку.Власко, — учень славнозвiсного на Чернiгiвщинi кобзаря П.1926 року до Валок приїхала Харкiвська капела бандуристiв.Я йшов стежкою просторого великого саду школиiнтернату.Пiсля сiльської школи навчався рiк в українськiй ґiмназiї.Курортне Бiлгородського рну на Кубанi, Зеленому Клину м.Там же, в цiй школi, вчилась одна iз найздiбнiших учениць Ю. — Тату, а тату? Добре малював. В репертуарi С. У репертуарi О. Руданського О. В репертуарi М. Ось як це було. Заячкiвського. Цiпановська, Д. Концертував Т. Антiн, прадiд о. Кiндратович, Б. Степан Мацько. — сiпав я за плече батька, коли ми разом, пiсля вечерi, "iшли в стебло" так ми називали лаштунок до сну на свiжому сiнi, — де вони, цi живi кобзарi, що намальованi в "Кобзарi"?I я була на сьомому небi, вважаючи, що досягла найвищих вершин, про якi тiльки можна мрiяти, хоч тепер розумiю нiчим, крiм доброго голосу, тодi здивувати глядачiв не могла.В цьому поході, як і годиться, серед інших брали активну участь Олекса Чуприна та тріо бандуристок зі Львова "Червона калина" в складі заслужених артисток України М.Вiддаючи шану Лесi Українцi та глибоко розумiючи її поезiю, сучаснi кобзарi часто звертаються до творiв улюбленої поетеси, творячи на її слова окремi кобзарськi мелодiї. Чи грають i тепер на кобзах, бандурах?Деякий час батько був священиком в с.От i попросили сусiди заграти ще дещо.Каневі, де він так багато кобзарював. Бiльше пiвстолiття лунав спiв кобзаря. I несли сваволю й жах Iменем радвлади.Був пов'язаний з оунiвським пiдпiллям. Новомосковську на Дніпропетровщині. Його репертуар — цiкавий i розмаїтий. Окрiм заключного концерту в театрi iм. Вже сам зовнiшнiй вигляд приваблював. Та згодом заарештовано i Табiнського! кафедрою Львiвського унiверситету С.

— Грають, грають i тепер, — пояснював батько.Нам усім хотілось брати приклад зі Штокалка.Далі Місевич жив в присілку Мриглоди, біля с.— А куди ж дивляться, куди ж ведуть нас зрячi?Режисер казав, що для Канади, але буде i у нас.Широковськiм в ОЛПI № 8 переважно Кизеллагу.Учасник багатьох нарад та сходiв кобзарства. Лисенка i веде клас бандури i в консерваторiї.Якось я знову навідався до Івана Борисовича.Лазуркевича обрано президентом цього фонду. — А чому у нас в селi кобзарiв не видно?Так я вперше почув як звучить бандура!" Данилiв всмiхався i брався за бандуру.Степан Малюца був широко обдарованим. Кобзар заворожив усiх присутнiх в залi. Шевченка, я була зачарована його грою. Знак вiд шаблi на бандурi видно i понинi.Пищики Сквирського рну Київської обл. Переслiдувались i iншi учасники капели! Це було особливо важко усвідомлювати. — прискiпливо допитувався я дальше. — Ми хлопці з лісу, прошу йти з нами.А я записав і його творчу біографію.Шевченка "Стоїть в селi Суботовi", В. Я уважно слухала, пiсня сподобалась. Так, так, не дивуйтесь, саме бандура! А потiм була i друга пам'ятна зустрiч.Пiдiйшла дружина — слухала вся сiм'я! Можете взять только то, что унесете! Жеплинських збагачували репертуар. Руский ти народе що сталось з тобою?Важливий етап у творчiй дiяльностi Ф. — Тому, що у нас кобзарiв дуже мало i заходять вони в нашi сторони дуже рiдко.— Попробуйте, — не дуже радо погодився голова сiм'ї, — тiльки будьте уважнi!Жовтневому Менського району Чернiгiвської областi, у бiднiй селянськiй сiм'ї.Iльченко 1975 року, похований в Харковi, де вiн провiв останнi літа свого життя.Керiвникам таких колективiв дуже важко давати лад і з супроводом, i з спiвом.Заберете собі, коли мене не стане, а бандуру передасте в кобзарський музей.В репертуарi, як i в свiтоглядi народних рапсодiв передували релiгiйнi мотиви.Так, якщо на картині страшного суду XVI ст., яка надійшла в музей 1924 році із с.Втративши самостiйнiсть, капела бандуристiв стала поволi саморозпускатися.Хлопцi виготовили різдвяну зiрку, колектив пробував вiдновити колядування. — Татусю, я дуже хочу побачити правдивого живого кобзаря, почути його гру!Дарма до пізньої ночі чекали в школі в Мостах Великих бандуристи на нього.Вiн довго не хотiв, а вiдтак роззувся, поклав бандуру пiд стiл — та як дьорне!Працюючи на станції Проскурів, познайомився з командиром 34го корпусу ген.В 50х роках Башловка бере участь у кобзарському ансамблi пiд керiвництвом М.Автомобiль мчав безупинно то шосейними, то звивистими польовими дорогами.В першi роки пiсля революцiї у нас в селi була велика художня самодiяльнiсть.На жаль, Гнат Мартинович почав дедалi частiше хворiти, а згодом i зовсiм злiг.Ми зручно вмостились на лавочцi бiля вкритого свiжоскошеною травою куреня.У 1954 роцi, ознайомившись iз вагомими надбаннями київських творцiв бандур I .Вони зручнi при користуваннi, ними можна значно посилити звучання бандури.БАТЬКОМ ПРИЩЕПЛЕНА ЛЮБОВ ОРЕСТ БАРАН — Мамо, мамо, батько бандуру принiс!Герасименка i в цьому ж роцi поступив у Львiвську державну консерваторiю iм.Баран став працювати солiстомбандуристом Львiвської державної фiлармонiї.Та все ж кобзарська дiяльнiсть Гната Хоткевича в Галичинi не пропала марно.Велику увагу кобзарському мистецтву придiляли i окремi українськi владики." Нам, студентам, що жили на квартирi у тiтки i забирати було особливо нiчого.Не маючи з собою окулярiв, я змiг тiльки прочитати, що лист прибув iз Францiї. — Виростеш, побачиш i кобзарiв, i бандуру правдиву тобi купимо, сам i гратимеш, коли навчитися захочеш, — пояснював далi батько.Сьогоднi перед концертом в котрий вже раз розкривав "Кобзаря" Шевченка i дивився на намальованого в ньому кобзарябандуриста.Мов на крилах, вибiгла я з аудиторiї, де вiдбувалося прослуховування, i, переповнена щастям, пiшла влаштовуватись в гуртожиток.Кіндрачук став професійним кобзарем і з новим своїм репертуаром об'їздив усі визначніші місця України, побував за кордоном.На жаль вiртуозна виконавська майстернiсть Хоткевича не тiльки захоплювала, але i до певної мiри i вiдстрашувала спостерiгачiв.Десь в 1971 році на складi клубу ЛПI вiднайшов я кiлька наших давнiх бандур i взявся за вiдновлення капели бандуристiв Полiтехнiки.Спецпоселенцi були змушенi регулярно з'являтись на перевiрку до "надзирателя", де розписувались в спецкартках спецпоселенця.Особливо подобалась всiм у нашому виконаннi жартiвлива пiсня "Горобчики", яку ми перейняли вiд нашого вчителя Юрiя Сiнгалевича.Ми з братом зiбрали бажаючих, я пояснював як виготовляти деталi i робити iнструменти, стали допомагати i "майстри на всi руки" п.Нудьга, народившись в кобзарському краю, на Полтавщині, від дитячого віку полюбив кобзарство та не забував про нього ніколи. А тепер спи! …Минав час. Проником, В. Калужний, Ю. Павленко, В. Допоможемо. Шевченка, О. Мiй концерт! Адамцевича. …Минав час. Мовчаном, П. Їх батько о. Хоманчук, С. Каричорт, Г. Кучменда, С. Павлишин, С. Ільченко, Ф. Кушнерик, П. Кушнерик, І. Шевченка, Ю. Бачиш менi вже очi клеються! Не повернувся він і вранці. Про цей епізод оповідала п. В час незалежної України В. Чи можна з Вами зустрітись? Грiнченка, мелодiю на твiр П. А ми просили грати ще, i ще…В час незалежної України О. Спаськ Дальнiй, Камчатцi м. Кос Анатольського, твори М. Павличка, "Кавказ" слова Т. Iван Малюца був парохом в с. 1, окрема збiрка 2930.— Арк.98.. Побували ми i на Гуцульщинi. I я засинав. — Чому ж нi. В 1953 році В. Хоткевича". З 1960 року О. Оце музика! На справi М. В 1949 році О. В 1936 році Г. У 1881 році Д. В 1886 році Д. В 1901 році Д. Сластiон, О. В 1900 році Г.

Засинав, повний солодких мрiй, якi в дитячiй уявi малювали дивнi образи майбутнього…Сiнгалевич пiдготував до друку свiй пiдручник гри на бандурi, але видати його не змiг.В 1966 –1968 роках працювала у вокальноiнструментальному ансамблi Клубу залiзничникiв.Ми ж безвинним жертвам всiм Голоду страшного Вiчну пам'ять вознесiм До святого Бога.Слухав його гру та давав високу оцiнку кобзарськiй майстерностi і Максим Рильський.Зокрема пригадую блискучий виступ його на фестивалі бандурної музики в Перемишлі.Вже в 1970 році капела "Заспiв" дала перший десяток концертiв, якi пройшли дуже успiшно.Під час подорожей по Україні поет нераз слухав спів народних кобзарів та лірників.В 1994 році в Дніпропетровську проходив кобзарський з'їзд та Велика кобзарська Рада. …Жили ми тодi в селi Завадка Риманiвська, що бiля Дуклi на Лемкiвщинi.Юрiй Сiнгалевич був дуже здiбним педагогом та добрим органiзатором.Про свій арешт він розповів мені вже після повернення із заслання.БАЧИВ ДУШЕЮ СЕМЕН РУСЕНКО Старенька конячина ледве волокла ноги.Батько ще й грав на рiзних iнструментах, — вiд балалайки до скрипки.В першому ряду сидiли фольклористка i студент з блокнотами в руках.Значна музичновиконавська, педагогiчна та громадська дiяльнiсть О.Михайло Миколайович поправив бандуру на колiнах i заграв, заспiвав.Медицький, який не тiльки заопiкувався ними, але й прийняв за своїх. Кобзарi в цi сторони не заходили, але про них та про їх iнструмент я знав з оповiдань батька та матусi.Серед його учнів — визначні бандуристи і співаки, які ввійшли в історію кобзарського мистецтва В.Віталій Леонтович цінував молоду співачку і зробив для її голосу обробку кількох народних пісень.Тодiшнi бандури були непоганого звучання, проте їх голосу вже за кiльканадцять метрiв не було чутно.Одним iз центральних виступiв був виступ капели бандуристiв селища Торба Зирянського лiспромгоспу.Шевченка на ньому доручають виконувати твори поета найвизначнішим сучасним кобзарямбандуристам. Малюнок кобзаря з поводирем, помiщений в "Кобзарi", пов'язувався в моїй уявi з чимсь величним i героїчним, рiдним i привабливим.Та з кожним роком цей маленький колектив зростав якiсно i кiлькiсно у 1965 році в капелi було вже 35 дiвчаток, у 1970 — 125, а в 1980 —145.На будинку в Дрогобичі, де жила одна із перших сучасних бандуристок України, 28 травня 1999 року відкрито меморіальну таблицю.В час Великої Вiтчизняної вiйни, якось в галопi, проскакуючи повз палаючий лiс, раптом звалився мiй смертельно поранений кiнь.Серед учнiв Василя Явтуховича — цiла плеяда прекрасних музикантiв, вмiлих педагогiв, якi продовжують справу свойого вчителя.Українськi кобзарi, бандуристи, лiрники завжди були наставниками народу, виразниками його волелюбних прагнень та сподiвань. А ще був у нас вдома старинний образ з зображенням легендарного козака Мамая, який сидiв пiд дубом бiля коня, серед численної зброї та амунiцiї з кобзою в руках i, хвацько пiдкрутивши вуса, неначе всмiхався до мене та хотiв сказати "Дивись, який гарний iнструмент у мене! З цих пiр кобзабандура стала предметом мого зацiкавлення i я не оминав нагоди, щоб довiдатись щось нового про цей iнструмент i виконавцiв на ньому.А як почалися утиски та репресії німецьких окупантів, подружжя Місевичів змушене було переховуватись, переїжджаючи з місцевості в місцевість.В 1952 роцi Василь Герасименко закiнчив Львiвське музичне училище по класу бандури i був направлений викладачем бандури в Львiвську музичну школу.Незабаром в глухій тайзі на новому живописному березі невеликої річки виросло нове поселення, яке, порадившись, ми назвали покобзарськи Торба!Українське кобзарство повинно бути гiдно представлене на всiх визначнiших державних та громадських форумах i торжествах, у мiжнародних заходах. Я припав до слухавок. Шевченка iз Детройта. На тапчанi — бандура. Ми були готовi на все. Зродились i новi пiснi. Сивочолі ветерани Б. Що ж, іди моїм слідом. Очi радiсно свiтились. А творчих задумiв у В. Це картини ХVI–ХVII ст. Армандо, який був з о. Зродились i новi пiснi. Кобзарібандуристи О. Шевченка "Гайдамаки". Тиховського та iнших.

З них бринiли звуки бандури i молодечий чоловiчий голос виводив ...Бандуристи торкнулись струн i в зал полилась пiсня багата і щедра.Коли очуняв, побачив, що на менi горить шинель, обличчя все в кровi.На лавочках пiд платанами зачитались свiжими газетами пенсiонери.Iз яворових дощечок, клею й лаку народжувався спiвучий iнструмент.В 1892 році його вислано на три роки в Ташкент під наглядом поліції.Сластіон і сам опанував гру на бандурі і спів дум під її супровід.…Чекаю нового приїзду в Україну i до нас, у Львiв, Галини Хоткевич. Ой, зза гори зза крутої! Сiнгалевича перейняв Ю. Подiї змiняли одна одну. В 1935 році переїхав до м. Виступаючи на могилі Т. Лицарями будьте, юнаки! " вишикуванi ряди бiйцiв. Кулiша "До кобзи" та iншi. Держать бандуру ось як. Від сьогодні він — ваш. Лесi Українки та СШ № 80. Йоакима Чемеринського. Юлiяна Дуцька, пароха с. Дашкевич, композитор А. Проблеми лiри i торбана. Кирдан Б., Омельченко А. Ой не вспiв Морозенко На коника сiсти, Обступили Морозенка Турецькiї вiйська.Працював також скульптором виготовляв ляльки i актором лялькового театру.Поховано його на українському цвинтарі в Сант Бавнд Бруку штат Нью Джерсі.Цей iнструмент за задумом автора повинен був замiнити двi бандури i акордеон.Був прихильною людиною, у нього вчилось грати на бандурi багато бандуристiв.Вони були скромними трудiвниками, добросовiсно працювали в рiдному колгоспi.Замордоване село Ледве що з душею У колгосп здійсняти йшло Сталінську ідею.Я ж навпомацки в життi Досi ще блукаю, — Про страшнi подiї цi Правду вам спiваю.Посерединi, як менi пояснили знавцi, сидiв головуючий — сам професор Чемезов.Трибунал засудив Соколовського до страти, просидiв у камерi смертникiв 15 дiб.— А я сам їх i виготовляю, та й дiток в школi, де працюю, навчаю як їх виплiтати.І я не пропускав нагоди, щоб побувати і на інших концертних виступах Тараса.Нам наказали вивантажитись i чекати на подвiр'ї пiд стiною тюремного будинку. По тiм боцi запорожцi Покопали шанцi, Ой впiймали Морозенка У недiлю вранцi.Фiрма "Одеон" випустила грамплатiвку з награними творами у виконаннi Юрiя.Через зв'язкового Гасюка перепровадили до Дрогобича, а далі — до Львова.Я почекав, поки кобзар закiнчить спiвати i пiдiйшов до Данилiва, привiтався.Але послухати справжнiх живих кобзарiвбандуристiв йому ще не доводилось.Все це дало свої наслідки пiсня i бандура стали для дiвчаток необхiднiстю.Сходив кобзар Кавказ, Дагестан, Ставропольський та Краснодарський краї.Утримувався пiд вартою в мiсцях позбавлення волi 5 рокiв 10 мiсяцiв та 1 день.Я був старостою капели i в гастрольнiй поїздцi тимчасово очолив колектив.Замарстинiвської, де згодом в'їхала в браму пересильного пункту — тюрми.Новий Розділ, "Заспів", "Діброва", "Галичанка", "Дзвіночок", "Карпати" усі м.Яворницького і надгробну плиту із старого кладовища на територію музею.Чи може напитись живучої води треба, Щоби ще прожити міг щасливо в світі? Ой, Морозе Морозенку, Ти славний козаче! З'їхались давнi товаришi спiльної недолi. Вороний, співала "перша шістнадцятка" Д. Там мали спільне господарство і пасіку. Готувалась до друку добiрка його пiсень. " Проминув той час гіркий, Занiмiли болi…Левадна — пенсiонерка, жила в Дрогобичi. Отож i Вам я дарую цього бриля на згадку!У таборi народилася дочка Iрина Орися 18.Став він і лауреатом кількох конкурсів. Згадались рiднi сторони в Українi, воля... Новицький.— К. Український літопис, 1994. Кобилянськiй в листi вiд 27 квiтня 1906 року. За тобою, Морозенку, Вся Вкраїна плаче! Побралися Володимир і Марія на Кубані. Змалку виявив любов до музики, до пiснi.Це знову до краю роззлобило кадебiстiв. Лисенка Василь Явтухович Герасименко. Завтра у мене заняття в консерваторії. Незабаром почались i справжнi репресiї. Капела знову залишилась без керiвника. Так сталося, що бандура, виготовлена М. Вже i диктор закiнчила передачу словами "Ви слухали українськi народнi пiснi та мелодiї, якi виконував бандурист зi Львова Юрiй Сiнгалевич", — а я ще довго сидiв з навушниками на вухах, мов заворожений.Як цiнну релiквiю зберiгала старовинну бандуру роботи одного з харкiвських народних майстрiв, подаровану братом, та з пошаною згадувала свого вчителя Гната Хоткевича, якому багато чим завдячувала. Коли я трошки пiдрiс, мама таки повезла мене до Львова, де на вулицi Францiшканськiй тепер вул.Капела стала одним iз провiдних дитячих творчих колективiв не тiльки Львiвщини, але й України.В центрi галявини сидiли i гралиспiвали учасники УПА, бандуристи брати Антiн та Степан Малюци.Далi Микола Олександрович змушений був з дружиною виїхати з Донбасу на Днiпропетровщину в м.Вирок суду був суворий смертна кара — розстрiл, який згодом був замiнений на 20 рокiв каторги.З 1969 року Ганна Бiлогуб Вернигiр стала пенсiонеркою i померла в 1978 році та похована в Струсовi.Ще в 20–30х роках славилася своїми концертними виступами на Волинi бандуристка Ганна Бiлогуб.В тюремному корпусi було багато й iншої молодi студентiв рiзних iнститутiв, учнiв середнiх шкiл.Але згодом без надiйного керiвництва, капела переслiдувана i далi, на жаль, перестала iснувати.Для здiйснення записiв були запрошенi визначнi спецiалiсти, найкращi знавцi народної музики Ф. Короленка жив тоді Юрій Сінгалевич. Петрівці тепер Полтавської області. Чуприна в час Другої світової війни. В 19371947 роках в розквiтi творчих сил О.Першу пiсню комiсiя вислухала мовчки. Пробула вона в хлопця щось з пiвроку.А шийку бандури прийшлося вiдновити. Захоплювався його виступами тодi i я. Так виникла наша капела бандуристiв. Юрiй Сiнгалевич не тiльки вчив грати на бандурi та спiвати пiд її акомпанемент.Заняття проходили успішно, у Гасюка я не тільки грав, але й займався вокалом.Покращала матерiальна сторона, а гра на бандурi приносила справжню насолоду.Кiлька ночей я провела на вокзалi, поки, нарештi, настав день прослуховування.Вiд старого Остапа я придбав i першу бандуру, вiд нього i навчився грати на нiй." Так його i "використовували", але не завжди — рятувало те, що був художником.А згодом були цікаві виступи Тараса на різних святах, концертах, фестивалях.Хорошому Павлоградського повiту тепер Днiпропетровщина в родинi священика.Органiзував виступ кобзарiв та лiрникiв на археологiчному з'їздi в Харковi 1902.Брав участь у революцiї 1905–1907 років, пiсля поразки якої емiґрував в Галичину.

Вiн показував як самому виготовити бандуру, водив мене на кобзарську вулицю, щоб поспiлкуватися з народними рапсодами перехожими кобзарями та мiсцевими лiрниками.…Нещодавно, в грудні 2000 року у національному університеті "Львівська Політехніка" з'їхались учасники першої капели бандуристів, яку в 1949 році заснував Олег Гасюк.В цей час до управління трамвайного депо, де працював Панченко, було скеровано на роботу бандуриста Олексія Олексійовича Шевченка, колишнього кондуктора трамваю.Учасник згадуваної вже Торбинської капели бандуристiв Володимир Чучман, переживши заслання, був висвячений на священика, деякий час очолював духовну семiнарiю св. Вiд них я переймав все, що мiг, тут починався мiй нелегкий шлях в пошуках вiдповiдi на питання де вони i хто такі, кобзарi, бандуристи i лiрники?По якомусь часі до гурту запросили бандуриста Данила Щербину, який деякий час був придворним бандуристом гетьмана Павла Скоропадського.Арештований польськими жандармами за нацiоналiстичнi погляди, мав перерву у навчаннi та все ж у 1934 роцi здав успiшно матуру в фiлiї ґiмназiї.Шевченка "За байраком байрак", "Нащо менi журитися", "Перебендя", кiлька iсторичних народних пiсень i накiнець — знаменитий "Запорiзький марш".Бандура задумана, як вдосконалений концертний iнструмент, для розширення виконавських можливостей при грi харкiвськокиївським способом.Ще студентом консерваторiї Орест Михайлович Баран в 1977 році брав участь у Республiканському конкурсi виконавцiв на народних iнструментах.Хлопець зупинився i нiяк не мiг зрозумiти, звiдки тут, у далекiй каторжнiй лагернiй зонi могла, взятись така рiдна його серцю вимрiяна бандура?!Яворницький закінчив історикофілологічний факультет Харківського університету і був залишений при кафедрі історії на науковій роботі. НЕСЛИ В СЕРЦI ПРАВДУ I ЛЮБОВ Творчi портрgти кобзарiв й бандуристiв МIЙ ПЕРШИЙ ПАНОТЕЦЬ ЮРІЙ СІНГАЛЕВИЧ Юрiй Сiнгалевич — був зачинателем i подвижником вiдродження кобзарського мистецтва в Галичинi, одним iз найвизначнiших галицьких бандуристiв початку ХХ ст. Народився Юрiй Олександрович Сiнгалевич 25 травня 1911 року в с.Отож поспішив придбати квиток на виступ цього колективу і я.У ній друзіпобратими діляться спогадами про Юрія Даниліва…В устинських книгах були i певнi вимоги та ритуальнi вказiвки.А Торба ця наша, неначе мiшок, Зав'язана зверху ще й на шнурок. Романiв бiля Бiбрки на Львiвщинi, де дiдусь його, о.А на другому Наталія Сінгалевич – 8.09.1998.Олег Гасюк був засуджений на 25 років ув'язнення.В 1942 році Олег склав іспити на атестат зрілості.Згодом я старався довідатися щонайбільше про В.Раделичi Миколаївського р ну Львiвської областi. Пам'ятаю, бандура ця коштувала на той час 3500 крб.Як i кожної недiлi, мама вибралась з ним на прохiд.А кобзарський фестиваль Ви чудово органiзували. Ми привiтались i тут же вирiшили триматися разом. Якiв Сiнгалевич, був тодi парохом. Почались переслiдування, допити. Митрополита Андрея Шептицького. Похований на Байковому цвинтарi. Щасти тобi в твоїй нелегкiй працi! Та не всі вдалося йому здiйснити. Обухiвського, братiв Кравчукiв, А. Настасiв Тернопiльського району. Здавалось нiщо не сповiщало лиха. Учасниками капели стали також Ю. Батько Юрiя працював на поштi в Романовi, а згодом в Бережанах, часто хворiв i незабаром помер.Чуприна багато виступав в Україні, спілкувався з народними кобзарями, виступав на могилі Т.Ми щиро вітали сивочолого вже кобзаря з нагородою, хоч він вже був переслідуваний хворобою.Помер Степан Малюца 11 квiтня 1951 року, похований на цвинтарi Пресвятої Дiви в Клiвлендi Огайо.Чорнявий, бiдно, але акуратно вдягнений, вiн був на голову вищий за мене i чимось приваблював.Пiд час навчання в школi Остап дуже любив спiвати козацьких, чумацьких та гуцульських пiсень.Якось, коли Остап вчився вже в 9 класi, вiн почув по радiо виступ Державної капели бандуристiв.…Народився Соколовський Сарма Микола Олександрович 19 травня за новим стилем 1910 року в с.Окриленi творчим успiхом гастрольної поїздки, бандуристи Полiтехнiки повернулися до Львова.Далi працював в Ульянiвську, де вдалося йому захистити кандидатську i докторську дисертацiї. Виховання дiтей, Юрiя та його молодших братiв Володимира та Богдана, лягло на плечi овдовiлої матерi.Вiн доклав багато сил, педагогiчного вмiння та мистецького хисту для творчого зростання колективу.Ще студентом познайомився з бандуристом Костем Мiсевичем, в якого навчився грати i робити бандури.Зворушливо розповiдав кобзар про перебування в столицi, про зустрiч з видатними дiячами культури Ю.В 1983 році почув виступ кобзаря Юрiя Данилiва i пiд впливом почутого вирiшив вчитися грати на бандурi.На перших порах жили ми в двох вiйськових палатках i одному нашвидкоруч спорудженому шалашiбараку.

Юрiй змалку виявив любов до музики, рiс кмiтливим і винахiдливим хлопчиком.Пам'ятаю, як томичі захоплювалися нашими українськими народними піснями.По народному одязі господар зрозумiв прибулi з якогось iз сiл Прикарпаття.…Народилась Мирослава Семенiвна Гребенюк Дарманчук 11 квiтня 1918 року в с.Місевич мав слабке здоров'я і коли виїхав з урядом до Тарнова, то там зліг.На село весна вже йшла Теплий вiтер вiяв, А в народi пiднялась Люта веремiя...Куркулi на Соловках Швидко опинились, А тепер середняка Й бiдноту громили.Помер Анатолій Захарович Парфененко 5серпня 1990 року, похований в Харкові.16 травня знову везли до Полтави, але Соколовському вдруге вдалось втекти.А саме Народна самодiяльна капела бандуристок Ялтинського педучилища iм.…Народилася Ганна Сергiївна Бiлогуб Вернигiр 24 серпня 1900 року в Перемишлi.Повернувшись в Україну, ми з братом працювали в сiрчанiй промисловостi в м.Напiвтемними, майже неосвiтленими вуличками, автомашина дісталась до вул.Згодом на нiй з'явились двi пiдводи, на яких прибули "покупцi живого товару".Накiнець хочеться окремо вiдзначити проблеми української лiри та торбана.Шевченка Відомо, що й сам Тарас Шевченко вмів грати на бандурі та торбані.З 1896 року виступав як бандурист, досяг високої технiки гри, став вiртуозом. Навчаючись в ґiмназiї по пiдручнику Гната Хоткевича, сам змайстрував собi бандуру i навчився на нiй грати.Ніколи не виступали двічі, не більше, як чотири рази в тиждень, але обов'язково в суботи, неділі та свята.Багато теплих слiв наслухався Семенко вiд своїх батькiв про рiднi сторони, про красу української природи.Пiд срiбний передзвiн бандури спiвець веде розповiдь про роздуми гетьмана Iвана Мазепи над долею України.в Галичинi перш за все пов'язана з iменем Гната Хоткевича, який в 1905 році емiґрував iз Харкова до Галичини.Новий Роздiл 1959–1971, багато виступали як солiстибандуристи та в складi родинного квартету з дружинами.Тiтка вiдчинила дверi i в хату ввiрвалось шiстьсiм здорованiв, на чолi з миршавеньким чоловiчком в окулярах.В нашу камеру поселили з родиною студентку Полiтехнiчного iнституту Галю Хмiль, яку я знав ще з iнституту.